Stenborg, P. (2002) ”Att gräva efter Europas skugga: Undersökningar av spansk kontaktperiod på boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina”, In Situ Archaeologica, 3, s. 157–171. doi: 10.58323/insi.v3.13597.