[1]
T. Axelsson, ”Falbygdens gånggrifter – bevarande och kunskapsförmedling”, INSI, vol. 1, s. 49–62, dec. 1998.