[1]
K. Orestad Sørgaard, I.-M. Back Danielsson, F. Fahlander, och T. Flohr Sørensen, ”Den ontologiske vendingen i arkeologien: Ingen fremtid for en komparativ vitenskap?”, INSI, vol. 11, s. 99–121, dec. 2015.