[1]
P. Stenborg, ”Att gräva efter Europas skugga: Undersökningar av spansk kontaktperiod på boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina”, INSI, vol. 3, s. 157–171, dec. 2002.