Axelsson, Tony. ”Falbygdens gånggrifter – Bevarande Och kunskapsförmedling”. In Situ Archaeologica, vol. 1, december 1998, s. 49-62, doi:10.58323/insi.v1.12664.