Sjögren, Karl-Göran. ”Nya gånggriftsundersökningar På Falbygden”. In Situ Archaeologica, vol. 1, december 1998, s. 85-101, doi:10.58323/insi.v1.12670.