Stenborg, Per. ”Att gräva Efter Europas Skugga: Undersökningar Av Spansk Kontaktperiod På boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina”. In Situ Archaeologica, vol. 3, december 2002, s. 157-71, doi:10.58323/insi.v3.13597.