Axelsson, Tony. ”Falbygdens gånggrifter – Bevarande Och kunskapsförmedling”. In Situ Archaeologica 1 (december 31, 1998): 49–62. åtkomstdatum april 19, 2024. https://publicera.kb.se/insi/article/view/12664.