Stenborg, Per. ”Att gräva Efter Europas Skugga: Undersökningar Av Spansk Kontaktperiod På boplatsområdet Pichao, Tucumán, Argentina”. In Situ Archaeologica 3 (december 31, 2002): 157–171. åtkomstdatum juli 16, 2024. https://publicera.kb.se/insi/article/view/13597.