[1]
Palmgren, A.-C. 2021. Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift. 30, 1 (aug. 2021).