[1]
Kvarnlöf, L. 2022. Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift. 31, (dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.54807/kp.v31.4291.