(1)
Niklasson, M. Källvatten Och kartläggningar: Om Materialinsamling, Urval Och Teoretiska översvämningar. KP 2022, 31.