(1)
Kvarnlöf, L. Landsbygder I Brand: Kroniska Kriser Och Krishantering I Periferin. KP 2022, 31.