Palmgren, A.-C. (2021). Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 30(1). Hämtad från https://publicera.kb.se/kp/article/view/1336