Malmstedt, J. (2022). Ljudarkivet som källa: En problemtaxonomi för ljudforskning. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.2305