Kvarnlöf, L. (2022). Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift, 31. https://doi.org/10.54807/kp.v31.4291