Kvarnlöf, Linda. 2022. ”Landsbygder I Brand: Kroniska Kriser Och Krishantering I Periferin”. Kulturella Perspektiv – Svensk Etnologisk Tidskrift 31 (december). https://doi.org/10.54807/kp.v31.4291.