Palmgren, A.-C. (2021) ”Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt”, Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 30(1). Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/kp/article/view/1336 (åtkomstdatum: 28 mars 2023).