Ideland, M. och Holmberg, T. (2022) ” : Om metaironisk kommunikation i avloppsbranschen”., Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 31. doi: 10.54807/kp.v31.1963.