Eriksson Krutrök, M. (2022) ”Memeifying academic work precarity : Community building of female early-career scholars on TikTok”, Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 31. doi: 10.54807/kp.v31.2239.