Gustavsson, A. (2022) ”En erfaren etnologs tankar kring digitalisering, Open Access och Open Data som ny forskningstillgång ”, Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 31. doi: 10.54807/kp.v31.2290.