Kvarnlöf, L. (2022) ”Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin”, Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift, 31. doi: 10.54807/kp.v31.4291.