[1]
A.-C. Palmgren, ”Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt”, KP, vol. 30, nr 1, aug. 2021.