[1]
L. Kvarnlöf, ”Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin”, KP, vol. 31, dec. 2022.