Kvarnlöf, Linda. ”Landsbygder I Brand: Kroniska Kriser Och Krishantering I Periferin”. Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 31 (december 22, 2022). åtkomstdatum mars 25, 2023. https://publicera.kb.se/kp/article/view/4291.