1.
Palmgren A-C. Etik i den autoetnografiska processen: En diskussion om relationell etik med avstamp i ett tidigare utfört projekt. KP [Internet]. 19 augusti 2021 [citerad 28 mars 2023];30(1). Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/kp/article/view/1336