1.
Kvarnlöf L. Landsbygder i brand: Kroniska kriser och krishantering i periferin. KP [Internet]. 22 december 2022 [citerad 25 mars 2023];31. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/kp/article/view/4291