Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift https://publicera.kb.se/kp <p><em>Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift</em> (KP) är en expertgranskad tidskrift som publicerar texter inom etnologi och närliggande kulturvetenskapliga ämnen. Tidskriften välkomnar forskningsartiklar med empiriskt, metodologiskt och teoretiskt fokus, kvalitativa översiktsartiklar, reflektionstexter och bokrecensioner. <em>Kulturella</em> <em>Perspektiv</em> är ett viktigt forum för kulturvetenskaplig forskning på svenska, men publicerar också texter på danska, norska och engelska. <em>Kulturella Perspektiv</em> har som ambition att främja etnologisk forskning och synliggöra dess relevans för en bred läsekrets.</p> Föreningen Kulturella Perspektiv sv-SE Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 1102-7908 <p>Publicerat under en Creative Commons-licens (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons CC-BY 4.0</a>), vilket ger tredje part rätt att kopiera och återdistribuera materialet i vilket medium eller format som helst. Författaren/författarna behåller copyright till verket. </p> Urban norm som affektiv atmosfär https://publicera.kb.se/kp/article/view/1825 Jens Lindberg Copyright (c) 2022 Jens Lindberg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-19 2022-01-19 30 Rurala normkritiska rörelser som utmanar synen på hållbarhet https://publicera.kb.se/kp/article/view/1783 Viktoria Segerberg Moa Fischer Andersson Billie Brundelll Copyright (c) 2022 Viktoria Segerberg, Moa Fischer Andersson, Billie Brundelll https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-19 2022-01-19 30 Urban norm tar form https://publicera.kb.se/kp/article/view/1585 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'OpenSans'; font-weight: 300;">Artikeln följer hur begreppet ”urban norm” hittills använts i svenskspråkig nyhetsmedia. Analysen granskar </span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'OpenSans'; font-weight: 300;">kritiskt vad som normaliseras när begreppet urban norm tillskrivs mening. I artikeln reflekterar författaren </span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'OpenSans'; font-weight: 300;">också över begreppets potential att bidra till förändring av ojämlika maktrelationer mellan och på olika </span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'OpenSans'; font-weight: 300;">platser. Genom den diskursteoretiska metoden att ”följa signifikanten” (Chang &amp; Glynos 2011) undersöks </span><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'OpenSans'; font-weight: 300;">förekomsten av begreppet urban norm i nyhetsmedia och vilka politiska och ideologiska kopplingar som görs till begreppet vid olika tidpunkter. Artikeln spårar doktriner, historiska ekon och kollektivt identitetsbyggande som bygger upp och organiserar betydelser av begreppet urban norm. </span></p> </div> </div> </div> Angelika Sjöstedt Copyright (c) 2022 Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift 2022-01-11 2022-01-11 30