[1]
Gardesten, J. och Ackesjö, H. 2022. ”Titta blåsippor!”: Fritidshemslärares uppmärksamhet som didaktisk potential. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. 8, 1 (dec. 2022), 53–67. DOI:https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.10600.