[1]
Taflin, E. och Dimenäs, J. 2022. Perspektiv på handledning och den handleddes roller i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik. 8, 1 (juni 2022), 20–34. DOI:https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.6625.