(1)
Gardesten, J.; Ackesjö, H. ”Titta blåsippor!”: Fritidshemslärares uppmärksamhet Som Didaktisk Potential. NOAD 2022, 8, 53-67.