(1)
Lindqvist, P. Ödmjukhet Orubblighet: En avgörande (och Rimlig) Kvalitet I lärares Yrkeskunnande. NOAD 2015, 1, 61-74.