(1)
Eek-Karlsson, L. .; Olsson, R. .; Gunnarsson, G. . Att Motverka Sexuella Trakasserier - En Didaktisk fråga: Elevers Uppfattningar Om lärares Undervisning för Att Motverka Sexuella Trakasserier. NOAD 2022, 8, 3-19.