(1)
Taflin, E. .; Dimenäs, J. . Perspektiv På Handledning Och Den Handleddes Roller I lärarutbildningens verksamhetsförlagda Delar. NOAD 2022, 8, 20-34.