Gardesten, J., & Ackesjö, H. (2022). ”Titta blåsippor!”: Fritidshemslärares uppmärksamhet som didaktisk potential. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), 53–67. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.10600