Tjärnstig, L. (2022). Att stiga fram och ta ett steg tillbaka: Reflektioner kring lärarens iscensättning av ett didaktiskt rum. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), 68–85. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.10603