Lindqvist, P. (2015). Ödmjukhet orubblighet: En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 1(1), 61–74. https://doi.org/10.57126/noad.v1i1.13150