Börjesson, M., & Claesson, S. (2023). Förord. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 9(1), 1–2. https://doi.org/10.57126/noad.2023.19537