Frostlund, J., & Nordgren, P. (2023). Inkludering, en skola för alla och elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan: En forskningsöversikt av forskning i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 9(1), 3–19. https://doi.org/10.57126/noad.2023.19540