Börjesson, M. (2023). Structural Injustices in Swedish Education. Academic Selection and Educational Inequalities . Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 9(1), 67–69. https://doi.org/10.57126/noad.2023.19555