Eek-Karlsson, L. ., Olsson, R. ., & Gunnarsson, G. . (2022). Att motverka sexuella trakasserier - en didaktisk fråga: Elevers uppfattningar om lärares undervisning för att motverka sexuella trakasserier. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), 3–19. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.6622 (Original work published 01 juni 2022)