Taflin, E. ., & Dimenäs, J. . (2022). Perspektiv på handledning och den handleddes roller i lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), 20–34. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.6625