Börjesson, Mattias, och Silwa Claesson. 2022. ”Förord”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 8 (1):1-2. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.10597.