Gardesten, Jens, och Helena Ackesjö. 2022. ”’Titta blåsippor!’: Fritidshemslärares uppmärksamhet Som Didaktisk Potential”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 8 (1):53-67. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.10600.