Hansén, Sven-Erik, Gunilla Eklund, och Jan Sjöberg. 2015. ”General Didactics in Finish Teacher Education: The Case of Class Teacher Education at Åbo Akademi University”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1 (1):7-20. https://doi.org/10.57126/noad.v1i1.13141.