Lindqvist, Per. 2015. ”Ödmjukhet Orubblighet: En avgörande (och Rimlig) Kvalitet I lärares Yrkeskunnande”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1 (1):61-74. https://doi.org/10.57126/noad.v1i1.13150.