Dunne, Charlotte. 2023. ”Ekologisk läraragens: En Studie Av lärares Arbete Med Att Forma Kemiundervisningen På Mellanstadiet”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 9 (1):38-55. https://doi.org/10.57126/noad.2023.19549.