Eek-Karlsson, Liselotte, Ragnar Olsson, och Gunilla Gunnarsson. (2022) 2022. ”Att Motverka Sexuella Trakasserier - En Didaktisk fråga: Elevers Uppfattningar Om lärares Undervisning för Att Motverka Sexuella Trakasserier”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 8 (1):3-19. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.6622.