Taflin, Eva, och Jörgen Dimenäs. 2022. ”Perspektiv På Handledning Och Den Handleddes Roller I lärarutbildningens verksamhetsförlagda Delar”. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 8 (1):20-34. https://doi.org/10.57126/noad.v8i1.6625.