Gardesten, J. och Ackesjö, H. (2022) ”’Titta blåsippor!’: Fritidshemslärares uppmärksamhet som didaktisk potential”, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, 8(1), s. 53–67. doi: 10.57126/noad.v8i1.10600.